Kent Konseyleri Sempozyumu
Kent Konseyleri Sempozyumu Kent Konseyleri Sempozyumu

Menü

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Mürsel SABANCI (Türkiye Kent Konseyleri Birliği)

Hasan SOYGÜZEL (Türkiye Kent Konseyleri Birliği)

Necati BİNİCİ (Türkiye Kent Konseyleri Birliği)

Zeynep ÖZBAŞ ARIKAN (Türkiye Kent Konseyleri Birliği)

Gülay AKTAŞCI (Türkiye Kent Konseyleri Birliği)

Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Gökhan ORHAN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Mithat Arman KARASU (Harran Üniversitesi)

Doç. Dr. Lale ÖZGENEL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Enes Battal KESKİN (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Caner BÖREKÇİ (Balıkesir Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ali ERFİDAN (Balıkesir Üniversitesi)

Murat BAŞLAR (Bursa Kent Konseyi)

Hülya ALPER (WALD)

Melis ŞAHİN (UCLG-MEWA)