Kent Konseyleri Sempozyumu
Kent Konseyleri Sempozyumu Kent Konseyleri Sempozyumu

Menü

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderimi Başlangıç Tarihi

15 Mayıs 2021

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi

15 Eylül 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi

15 Ekim 2021

Sempozyum Kayıt Son Tarihi

20 Ekim 2021

Program İlan Tarihi

1 Kasım 2021

Sempozyum Tarihi

18-21 Kasım 2021

Tam Metin Teslim Başlangıç Tarihi

21 Kasım 2021

Tam Metin Teslim Son Tarihi

21 Aralık 2021

Sempozyum Bildiri Kitabı (Tam Metinler)

22 Mart 2022