Kent Konseyleri Sempozyumu
Kent Konseyleri Sempozyumu Kent Konseyleri Sempozyumu

Menü

Yazım ve Sunum Kuralları

Yazım ve Sunum Kuralları

Değerli Katılımcılar;

Sempozyum için hazırladığınız bildiri özetlerinizi, aşağıda linki verilen şablona uygun olarak, hem pdf hem docx formatında olmak üzere, aşağıda linki verilen Bildiri Özet Gönderim Formu aracılığıyla gönderebilirsiniz. Formda istenilen bilgileri, sağlıklı bir iletişim süreci işletebilmemiz için lütfen eksiksiz doldurunuz. Bildiri özetleri, Sözlü Sunum ve Poster Sunum olmak üzere iki şekilde kabul edilecektir. Lütfen tercihinizi, form üzerinden tamamlayınız.

Bildiri özetleri 300-400 kelime arasında olmalıdır. Çok kısa ve çok uzun bildiri özetleri hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan elenecektir. Gönderilen bildiri özetlerinin akademik olarak özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış/sunulmamış ve yayımlanmak/sunulmak üzere başka bir dergiye ya da etkinliğe gönderilmemiş olması gerekmektedir. Özet bildirilerde çalışmanın amacı, sorunsalı, önemi, yöntemi ve bulguları verilmeli, bilimsel dil ve üslup gözetilmelidir. Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Bu bölüm Times New Roman, 10 pt, Normal Cümle Düzeni ile yazılmalıdır.

Sempozyum Bildiri Özeti Şablonuna Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bildiri Özeti Gönderim Formuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ